Webkarpet.nl

Full-service e-commerce oplossing.

Webkarpet.nl is een prominente online speler in de vloerkledenmarkt. Met een uniek aanbod vloerkleden en de beste service maakt Webkarpet.nl dagelijks de interieurwensen van consumenten en stylisten waar.

Scroll me

De klantvraag.

Toen Webkarpet.nl in 2012 begon met de online verkoop van vloerkleden, was nog niet voorzien dat het één van de grootste webshops in vloerkleden zou worden. De vraag was dan ook hoe deze groei behaald kon worden en welke stappen hiervoor genomen moesten worden. Er was een degelijk fundament nodig om de e-commerce activiteiten te kunnen ontplooien. Vanaf de oprichting zijn wij als OKE Online continu de vraagbaak geweest om Webkarpet.nl online verder te helpen groeien.

Full-service  e-commerce oplossing

De oplossing.

Om online een toonaangevende speler te worden in de vloerkledenmarkt was een degelijk e-commerce platform noodzakelijk. Hierin mochten wij de basis leggen en hebben hier doorlopend op doorontwikkeld. We ontwikkelden een webshop, adviseerden in marketing en campagnes, dachten mee in service en propositie en gingen het digital partnership aan, waarbij we op pro-actieve manier Webkarpet.nl naar een hoger niveau hebben getild.

Full-service  e-commerce oplossing

Het resultaat.

Doorlopend resultaat behalen. Daar draait het om als het gaat om Webkarpet.nl. We werken continu aan het platform en de commerciële doelstellingen. Hierbij boeken wij resultaten in de vorm van betere performance, betere conversie en meer omzet. Zo realiseerden we samen met onze partners meerdere jaren op rij een omzetverdubbeling en een serieuze online autoriteit.