Loading

Privacyverklaring

privacy

Privacy verklaring
Bij OKE Online BV is het beschermen van persoonsgegevens een zeer belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Het beschermen van deze gegevens raakt onze core business en daarmee onze betrouwbaarheid als leverancier en partner. Met persoonsgegevens bedoelen we in dit geval: alle informatie over identificeerbare natuurlijke personen.

In deze privacyverklaring lees je hoe OKE Online BV omgaat met persoonsgegevens die we van je verzamelen. Wij verzamelen deze gegevens omdat we met jou een overeenkomst hebben of in contact zijn over onze diensten en producten.

Onze website gebruikt cookies. In ons cookiebeleid staat hoe OKE Online BV hiermee omgaat.

Wij houden ons aan de volgende privacyafspraken:

OKE Online BV baseert verwerking van persoonsgegevens op wettelijke grondslagen. Klanten, prospects, medewerkers, sollicitanten, gedetacheerden en leveranciers of andere rechtspersonen, kunnen op verzoek transparant inzage krijgen in de bij OKE Online BV bekende persoonsgegevens, het gebruik en de beveiliging hiervan, alsmede de mogelijkheid deze te laten aanpassen of verwijderen.

OKE Online BV deelt geen persoonsgegevens met derden, anders dan (beveiligde) systemen van partijen waarmee wij samenwerken om gegevens te beheren of tenzij wij daartoe worden gedwongen door de wet. Waar OKE Online BV genoodzaakt is je persoonsgegevens met derden te delen om taken uit te voeren, sluiten wij zo nodig verwerkersovereenkomsten af.

OKE Online BV doet alles om persoonsgegevens van derden te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarvoor gebruiken wij passende technische systemen en nemen wij organisatorische maatregelen.

In geval van een eventuele inbreuk op de beveiliging, handelen we dit incident af volgens een interne procedure. Uiteraard doen wij er in dat geval alles aan om de gevolgen van de inbreuk te beperken.

Vormt de inbreuk een privacyrisico, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de wet dit vereist, informeren wij ook de betrokkenen over de inbreuk.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je onderstaande rechten als het gaat om het gebruik van je persoonsgegevens:

•  Je hebt het recht op inzage in persoonsgegevens die OKE Online BV van je verwerkt.

•  Je hebt het recht om persoonsgegevens die OKE Online BV van je verwerkt te laten wijzigen.

•  Je hebt het recht op verwijdering van je persoonsgegevens bij OKE Online BV.

•  Je hebt het recht op overdracht van je persoonsgegevens van OKE Online BV naar een andere partij.

•  Je hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken door OKE Online BV.

•  Je hebt het recht op een menselijke blik bij besluiten die OKE Online BV neemt inzake je persoonsgegevens.

•  Je hebt het recht bij OKE Online BV bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

Wil je gebruikmaken van je recht, een vraag stellen over jouw persoonsgegevens, heb je een klacht of wil je in contact komen met OKE Online BV? Onze contactgegevens vind je hier.

Mocht je het niet eens zijn met een door OKE Online BV genomen maatregel en kom je er na direct contact met ons niet uit? Je kunt altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.